TETRIX XQ
Nowe spawanie z Tetrix XQ DC oraz AC/DC
pl